INSTITUTIONER & KOMMUNER

Forløb for skoler,
Institut
oner og kommuner


Jeg tilbyder forskellige forløb for skoler og institutioner.

Herunder kurser, foredrag og undervisning.

Eksempelvis kurser i:

 • Lærens/Pædagogensrelationskompetence
 • Kursus i at afholde børne/ungegrupper
 • Kursus i at afholde den gode samtale med børn og unge
 • Foredrag for forældre
 • Mentalisering i skolen/institutionen

Supervision


Supervision på specialområdet for børn og unge er en vigtig praksis for at støtte fagpersoner i at håndtere komplekse udfordringer og sikre, at de giver kvalitetsomsorg og behandling til de børn og unge, de arbejder med.


I min supervision har jeg stort fous på at fordele og/eller udbytte skal være at den enkelte medarbejder oplever:


 • Faglig støtte, mulighed for at reflektere over egen praksis og få støtte til at håndtere vanskelige situationer opstået i arbejdet.
 • At kunne yde bedre omsorg, fagpersoner, der deltager i min supervision, lærer at identificere og adressere udfordringer tidligere, så de kan give bedre omsorg til børn og unge/borgere.
 • Personlig udvikling, jeg tilstræber altid at supervisionen hjælper fagpersoner til personlig og professionel udvikling, ved at hjælpe dem med at identificere og udforske egne styrker og svagheder. • Forebyggelse af udbrændthed, fagpersoner, der arbejder med børn og unge på specialområdet, kan opleve høje niveauer af stress og udbrændthed,derfor vægtes i mine supervisioner også at mindske netop dette.
 • Sidst men ikke mindst ønsker jeg at bidrage til bedre resultater, udvikling og progression for børnene og de unge. Jeg styrker gennem suervisionen den enkelte medarbejder, så de får mulighed for at forbedre egen og fælles praksis, som dermed giver resultater. Ja,,,,,bedre livskvalitet, bedre trivsel og mere positive fremtidsudsigter for såvel fagpersoner som for børnene, de unge og deres familier.


Jeg står på et fundament af systemisk narrativ praksis, samt den mentaliserede tilgang.


For pris og /eller mere info

kontakt mig på mail:

joanflak@yahoo.dk

Til kommuner


Jeg tilbyder forløb for børn/unge der er ramt af skolevægring, Jeg har den store fordel, at jeg mestrer overblikket i at arbejde med alle tre interessenter, både barn/ung via terapi, Forældre via familiebehandling samt skole/fagpersonale via støtte, sparring og supervision. Jeg har mange års erfaring fra alle tre dele, og har derfor både metoder og ramme på plads for at lykkes med at få barnet/ den unge i skole.


I Mine skolevægrings forløb arbejdes på at opnå, at de involverede parter:


 • Oplever støtte til at overvinde skolevægring, som kan være en alvorlig udfordring for eleven og dennes familie. Forløbene kan give støtte og vejledning til eleven, familien og skolen. formålet er at hjælpe med at overvinde skolevægring og hjælpe eleven med at vende tilbage til skolen.
 • Får Bedre trivsel og mentalt helbred, ofte kan skolevægring have en negativ indvirkning på elevens mentale sundhed og trivsel. Forløbet giver mulighed for at identificere og håndtere eventuelle underliggende mentale sundhedsproblemer og hjælpe eleven med at opbygge mere selvtillid og selvværd.
 • Forbedrer social interaktion, elever der kæmper med skolevægring, har også ofte udfordringer med social interaktion. Forløbet hjælper barnet/den unge med at udvikle deres sociale færdigheder og interagere med jævnaldrende og lærere på en mere positiv måde. • Bedre faglig præstation, skolevægring kan også påvirke det faglige ståsted/præstation negativt. Forløbet hjælper eleven med at indhente det mistede arbejde og give dem mulighed for at forbedre fagligheden.
 • Forbedret fremtidsperspektiv, jeg har i mine forløb fokus på at hjælpe eleven til at opnå et mere positivt syn på deres fremtid, samt give dem mulighed for at forfølge deres interesser og mål på lang sigt.


Samlet set kan mit forløb "Tilbage til skolen" give barnet/den unge mulighed for at overvinde skolevægring og opnå bedre trivsel, mentalt helbred, social interaktion, faglig præstation og fremtidsperspektiver.


Jeg benytter mig altid af analyseredsabet SDQ i opstart, samt til videre måling af effekt af forløbet.

Som rådgiver/kommune modtager i månedlige opfølgninger, samt 3 mdr. opølgning, typisk i form af ICS. Opgaven aftales på forløb af 3 mdr. med fastlagte aftalte timer pr. uge.


For pris og /eller mere info

kontakt mig på mail:

joanflak@yahoo.dk

Kontakt mig gerne!


Hvis du har nogle spørgsmål, vil høre mere eller booke en tid.

Uddrag fra min blog - se mere her

unsplash