COACHING & TERAPI

Find en mere harmonisk vej i livet.


Terapi og coaching foregår som samtaleforløb, der tilpasses dine behov. Terapien foregår i dit tempo i form af regelmæssige samtaler i et enten kort eller længerevarende forløb.

I samtalerne arbejder vi i fællesskab med de udfordringer der fylder for dig i dit liv. Igennem forløbet vil du opnå dybere indsigt i og forståelse af dig selv. Det kan f.eks. Handle om din måde at være i relation til andre, hvordan du håndterer forskellige kriser, udfordringer og pres, hvilke ressourcer du har, eller hvad der er gode/dårlige valg og vaner for dig. 

terapi & coaching

Hvorfor gå i terapi & coaching?


Med større indsigt i dig selv, vil du også opnå øget frihed til at handle på måder, der giver dig oplevelsen af, at få mere lederskab og styring over dit liv.

Jeg hjælper dig med at få øje på det, som du måske ikke selv kan se. Det kan være gamle/uhensigtsmæssige mønstre, glemte ressourcer og uforløste drømme. Ting der kan være hindringer i forhold til følelsen af at være tro på sig selv. 

 

Hvorfor gå i terapi eller coaching? Fordi du bliver bedre til, at håndtere og tage ansvar for dit eget liv, du opnår større bevidsthed omkring hvordan du ønsker at leve, og ikke mindst finder du redskaber til at nå der til. 

Nedenstående er blot eksempler på temaer der kan arbejdes med i terapi/coaching:


 • Ensomhed
 • Magtesløshed
 • Vrede
 • Søvnbesvær
 • Tristhed
 • Sorg/livskriser 
 • Traumer
 • Skilsmisse
 • Stress
 • PTSD
 • Angst
 • Pårørende problematikker 
 • Mistillid
 • Lavt selvværd 


Når børn og unge har brug for terapi.


For forældre kan det ofte være en længerevarende proces at finde ud af om barnet/den unge har brug for terapi. 


Når børn/unge er i mistrivsel kommer det i hverdagen til udtryk ved f.eks. at barnet kan have svært ved at regulere sig selv/sine følelser, og falde til ro. Eller ved at de har svært ved at have energi nok til at lege og holde engagement og koncentration i aktiviteter.

terapi & coaching

Terapi for børn og unge.


Når forældre henvender sig om et terapeutisk forløb til deres barn/ung tilbyder jeg altid en forsamtale (halv pris) til denne samtale kan forældre også deltage, vi aftaler sammen, hvad der giver bedst mening for jer. 


Forsamtalen holdes med henblik på, at jeg kan få indblik i barnets/den unges livshistorie, undersøge om et terapeutisk tilbud hos mig er det rette for jeres barn, samt for at afstemme om der er kemi. 

Min behandlingform.


Børn/ unge vil gerne have hjælp til det der er svært, men det kan jo være lidt overvældende at skulle være i centrum og tale med en voksen de ikke kender.


Jeg har stor respekt for det enkelte barns grænser og gør mig umage for at tolke barnets/den unges signaler for hvornår der kan være brug for en lille pause eller et skift af emne.


Derfor varierer jeg ofte mit fokus, så jeg veksler mellem leg (for de mindre børn) og samtale. Figurer, tegning og forskellige øvelser er ofte en del af samtalen for de lidt mindre børn.


Vi arbejder med at forløse de følelser og reaktioner der ligger til grund for barnets/den unges handlinger. Jeg arbejder altid ressource orienteret.

Har mit barn brug for terapi?


Barnet kan have lettere til bekymring og tendens til at føle sig forkert. Barnet kan have brug for at styre og kontrollere for at håndtere angst og/eller for at undgå at opleve nederlagsfølelse. 

 

Mistrivslen kan også vise sig ved at barnet reagerer kraftigt ved adskillelse fra sine forældre og ved øget vagtsomhed overfor sine omgivelser. Barnet kan have svært ved at falde i søvn samt være sårbar og udvise stresssymptomer over for forandringer i hverdagen.

Eksempler på hvad der kan udløse behov for terapi.

 

 

 • Hvis  barnet/den unge har været ude for en overvældende oplevelse, og ikke kan slippe angst og/eller bekymring ved normal trøst og omsorg.

 • Hvis  barnet/den unge har fysiske symptomer der ikke kan udredes medicinsk, såsom ondt i maven, svært ved at sove, svært ved adskillelse fra forældre osv.
   
 • Hvis barnet vender sin vrede indad eller har voldsomme raserianfald.

 • Hvis der er tendens til overtilpasning på bekostning af barnets egne følelser og behov.

 • Hvis barnet eksempelvis er bekymret, sårbar, træt, angst eller har svært ved at koncentrere sig - generel mistrivsel, så kan det handle om psykologiske problemstillinger som barnet ofte ikke selv kan sætte ord på.


Pris inkl. moms


750 kr pr session
Varighed 45-60 min.Køb af forløb 5 gange inkl. moms


5 gange 3500 kr

Varighed 45-60 min. Køb af forløb 10 gange inkl. moms


10 gange 6500 kr

Varighed 45-60 min.
Kontakt mig gerne!


Hvis du har nogle spørgsmål, vil høre mere eller booke en tid.

Uddrag fra min blog